Me søker dyktige digitale kollegaer!

Den digitale utviklinga går raskt, og teknologi og kommunikasjon vert stadig fletta tettare saman. I Zpirit hjelper me våre kundar med å bruke dette samspelet optimalt, samt utvikle effektive og brukarvenlege verktøy for digital informasjon og marknadsføring.

No styrker me teamet vårt med to nye digitale medarbeidarar og håpar på ein nærare prat med deg. Me tilbyr konkurransedyktige vilkår, eit moderne og svært godt arbeidsmiljø!

Bli med oss i å utvikle løysingar som formar framtida!

Akkurat no søker me etter:

Full Stack utviklar

Som utviklar vil du bl.a arbeide med APIer, databaser, stream-prosessering og andre bakgrunnstenester. 

Du blir med i team med andre utviklarar innan arkitektur, Frontend-utvikling, design/UX og produktutvikling. 

Me søker ein erfaren utviklar som kan ta sjølvstendig ansvar i utviklingsprosessar.

Digital marknadsførar

Du har helst relevant bakgrunn og kompetanse innan digital annonsering, søkemotoroptimalisering, personvern og analyse.

Ditt fokus og arbeidsoppgåver vil vera mot strategisk og målretta marknadsføring på nett og sosiale media for våre kundar.

Stillinga er «ungdommelig» og krever stor interesse for nye trendar og marknadskanaler. 

Zpirit er eit fullservice reklamebyrå innan marknadsføring og kommunikasjon. Sidan etableringa i 2009 har me hatt ei solid utvikling, og har i dag eit breitt spekter av nasjonale og internasjonale oppdragsgjevarar.

Søknadsfrist 25. april.

Send søknad og CV til oddvar@zpirit.no 

For spørsmål om stillinga kontakt dagleg leiar Oddvar Hårde på tlf 41 53 40 71. Alle søknader og spørsmål vert behandla konfedensielt.

Kontakt