Treffer produktene, tjenestene og budskapene dine ute i markedet? Vet kundene hvem du er, hva du tilbyr og hvorfor de skal velge deg?

I tett samarbeid med din virksomhet utvikler vi strategiske ankerpunkt for både forretningsutvikling og markedsføring. Sammen kan vi forbedre og tydeliggjøre identitet og merkevare, få opp entusiasme blant ansatte, og øke virksomhetens attraktivitet hos aktuelle målgrupper. Zpirit hjelper effektivt i arbeidet med å skaffe nødvendig oversikt og diagnostisering av nåsituasjon, før utarbeiding av muligheter og tiltak.

Merkevarebygging ligger ofte til grunn for strategiske samarbeid med våre oppdragsgivere. Nøkkelordet for å lykkes med merkevarebyggingen er særpreg, eller mer presist; differensiering. Merkevaren bør skille seg ut fra konkurrentene og inneha noe unikt.  For å styrke merkekraft og posisjon, blir våre prosesser ofte sammenflettet med virksomhetens forretningsutvikling og arbeidet med å tydeliggjøre hvilke tjenester og produkter som bør fremheves.

Vi vektlegger tilpassing for hver enkelt oppdragsgiver, for å sikre gjennomføring og målbar effekt. Til dette har vi gode metoder og solid erfaring, og kan vise til betydelige resultater.

Ønsker du å drøfte dine muligheter?  Ta kontakt for en trygg og uforpliktende samtale.

Kontakt