Oppgaven: Utvikle og produsere filmen som lanserte Zero Emission Energy Distribution at Sea (ZEEDS), et banebrytende industrielt samarbeid mellom seks nordiske tungvektere for nullutslipp til havs.

Resultatet: Enda større stolthet og entusiasme internt i konsortiet og henvendelser fra andre aktører som vil bidra i prosjektet.

I kjølvannet av Wärtsiläs Future Innovation Day i 2018, samlet de seks nordiske selskapene Equinor, Aker Solutions, DFDS, Kværner, Grieg Star og Wärtsilä seg om et felles mål: Å finne den raskeste veien til nullutslipp i internasjonal skipsfart. Med dette utgangspunktet tok konsortiet navnet ZEEDS – Zero Emission Energy Distribution at Sea – basert på et forslag fra Zpirit.

Etter å ha jobbet med mulighetsscenarier et års tid, var tiden kommet for å presentere visjonen og ideene som gruppen har samlet seg om. Lanseringen skulle finne sted på Wärtsiläs Future Innovation Day-konferanse i forbindelse med Nor-Shipping 2019 i Oslo – gigantmessen som samlet 50.000 representanter fra den globale maritime industrien. Zpirit fikk oppdraget med å utvikle og produsere filmen som skulle åpne ballet og sette tonen for drøftingene rundt dette viktige temaet.

Filmen skulle ha en todelt målsetning. Den skulle selvsagt tegne opp hovedlinjene for idekonseptet ZEEDS-gruppen har jobbet med: Et nettverk av bunkringsstasjoner plassert til havs der skip kan fylle nullutslippsdrivstoff langs de viktigste skipsledene – der framtidens drivstoff kanskje også produseres. Minst like viktig var budskapet om samarbeid på tvers, for å inspirere enda flere aktører – private og offentlige – til å ta del i ZEEDS-initiativet. For skal skipsfarten bli grønn, må både rederier, utstyrsleverandører, myndigheter og andre premissleverandører stille seg helhjertet bak den felles målsetningen om nullutslipp.

Med et formål som også vi i Zpirit heier på, var dette et særdeles inspirerende prosjekt å gyve løs på. Og én ting var vi iallfall sikre på fra første idemøte: Filmen skulle ha en positiv gjennomgangstone og oppmuntre til tro på framtiden. Vekk med dommedagsprofetiene som ofte benyttes når behovet for klimatiltak skal hamres inn.

Rekkefølgen og utviklingen i filmen var også viktig. I stedet for å umiddelbart presentere løsningen på problemet, ønsket vi å vise hvert trinn i ideen til ZEEDS – og hvordan disse igjen fører til videreutvikling i konseptet. På den måten sikret vi at eventuelle spørsmål knyttet til tematikken blir svart på i korrekt rekkefølge – noe som igjen gjør det vanskeligere å argumentere mot logikken i prosjektet.

I stedet for å bare presentere tallene, dataene og skissene som utgjorde mye av grunnlaget for filmen, var det også viktig for oss å få inn ekte mennesker – for å synliggjøre generasjonene som skal overta etter oss og minne folk på grunnen til at vi må redusere utslippene. De bærende rollene ble etter hvert til et aldri så lite lokalt «familieforetak», med Eva Martens og bestefar Knut Martens som skuespillere – og mamma Louise Martens som fortellerstemme. Sammen gjorde filmdebutantene fra Stord en super innsats!

Fra kunde har vi fått tilbakemelding om at den ferdige filmen har gitt ZEEDS-deltakerne en solid boost i det videre arbeidet – gjennom økt stolthet, entusiasme, konkretisering og tro på eget konsept. Filmen har også hjulpet konsortiet med å nå ut i verden med budskapet sitt, gjennom visninger både på Future Innovation Day 2019, Nor-Shippings prestisjetunge åpningskonferanse – der mange hundre ledere fra internasjonal maritim industri var samlet, og i sosiale medier. Ekstra gledelig er det at ZEEDS i kjølvannet av lanseringen har fått henvendelser fra flere internasjonale aktører som kan tenke seg å bidra i arbeidet til konsortiet.

Knyttet til prosjektet:

Vis mer arbeid