Oppgaven: Utvikle grafisk profil for Wärtsiläs nyskapings- og samarbeidskonferanse Future Innovation Day, samt en filmatisk avduking av konsernets nye teknologi for automatiske skipsanløp.

Resultatet: En distinkt, innovativ og leken profil som dannet en solid ramme rundt konferansen, der premierevisningen av filmen om verdensnyheten autodocking også fikk flott mottakelse.

Den globale skipsindustrien seiler for full fart inn i det grønne skiftet, med store endringer som påvirker miljø, klima, demografi, industri og styresett. For å skape en arena for samarbeid og nytenkning rundt denne transformasjonen, inviterte Wärtsilä til Future Innovation Day 2018 på Stord i april.

Her samlet de politikere, forskere og skipsnæringen til diskusjon og idemyldring rundt ideer, verktøy, modeller og teknologier som kan gjøre det mulig å etablere et smart, maritimt økosystem og en bærekraftig fremtid for shippingindustrien. Som teknologi- og markedsleder vil Wärtsilä være en sentral og generøs medspiller, som bygger fundament for kreative samarbeid – både med konkurrenter, myndigheter og andre innovatører i industrien.

I planleggingen av innovasjonsdagen ble Zpirit valgt til samarbeidspartner for utviklingen av logoen og den grafiske profilen som skulle ramme inn og gi konferansen en egen identitet.

Vi ble først utfordret til å skape et distinkt, innovativt, lekent og fargerikt uttrykk – uten for sterk Wärtsilä-branding. Resultatet ble en rekke forslag som falt i smak hos arrangementskomiteen i Wärtsilä, men et godt stykke uti prosessen ønsket konsernet likevel å skifte retning – til et mer tradisjonelt uttrykk med tydeligere selskapsprofil.

Ut fra denne nye føringen, kreerte vi en justert grafisk profil som ble basis for våre leveranser av invitasjon, skjermpresentasjon, annonsemateriell, program, roll-ups og plakater til konferansen. I tillegg assisterte Zpirit dessuten kommunikasjonsavdelingen i Wärtsilä med PR-arbeid i forkant av den store dagen.

Med så mange representanter fra næringen, utviklingsmiljøer og myndigheter samlet på ett brett, hadde Wärtsilä også et sterkt ønske om å «avduke» en rykende fersk nyhet for konferansedeltakerne. I løpet av vinteren og våren 2018 ble nemlig hybridfergen «Folgefonn» utstyrt med ny teknologi som ville gjøre den til verdens første ferge med autodocking. Systemet innebærer at fergen kan legge til og fra kai helt automatisk. Manøvreringen er det spesialutviklet programvare som tar seg av, under oppsyn av kapteinen.

Wärtsilä ville presentere autodocking-nyheten med en film, og Zpirit fikk oppdraget med å utvikle og produsere filmen. Etter grundig innføring i teknologien, ble det vår jobb å utvikle manus og storyboard som enkelt og kortfattet forklarer løsningen og teknologispranget for seerne. For å poengtere at Wärtsilä allerede har løsningen, og at den virker, valgte vi å gi filmen en dokumentarisk form – med filmklipp fra den reelle uttestingen til sjøs og intervjusekvenser med Wärtsiläs eksperter.

Den store utfordringen i filmprosjektet var tidshorisonten. Den siste og avgjørende ilddåpen om bord på Folgefonn, der fergen faktisk gikk til og fra kai helt av seg selv, skulle nemlig utføres bare to uker før filmen skulle være klar til visning på Future Innovation Day.

Autodocking-testen ble en ubetinget suksess, og Zpirits filmteam sikret klippene vi trengte da fergen for første gang la til kai uten menneskehånd på roret. Og etter intens redigering og etterarbeid, kunne Wärtsilä stolt presentere dette eksempelet på innovasjon i praksis for deltakerne på Future Innovation Day.

Knyttet til prosjektet:

Rune Skjærvold

Art Director / fotograf / filmkreatør

+47 411 05 354

rune@zpirit.no

Vis mer arbeid