Oppgaven: Markedsføre Ragn-Sells som det foretrukne returpunktet for vrakbiler (i Sunnhordland)

Resultatet: En viral film som med glimt i øyet har satt Ragn Sells på «vrakbilkartet».

Ragn‐Sells er en 100 % familieeid gjenvinningsentreprenør etablert i Norge, Sverige, Danmark, Estland, Latvia og Polen. Kjernevirksomheten er transport, sortering og bearbeiding av avfall fra næringslivet og private, og av dette avfallet produserer selskapet sekundære råvarer som papir, plast og metaller til verdensmarkedet.

Opphugging av vrakbiler er en viktig del av tjenestene til Ragn-Sells, og på Stord har selskapet ett av sine moderne bilsaneringsanlegg. For å markedsføre dette tilbudet ut mot potensielle kunder i Sunnhordland, og ta posisjonen som regionens ledende mottak for vrakbiler, ble vi bedt om å lage film.

Begravelser er gjerne triste og tunge stunder. Å kvitte seg med en trofast sliter av en gammel doning kan også være svært vemodig for mange. Likevel så vi kimen til en artig og absurd filmide i nettopp begravelsessettingen. Til tross for at denne tematikken kan oppfattes som noe ømtålig av noen, var kunden med på notene fra første anslag.

Resultatet ble en film som er en av de mest sette på Facebook-siden til Ragn-Sells, med over 54.000 visninger. Kombinert med jevnlige visninger på kinoer i Sunnhordland et halvt års tid, har filmen gitt Ragn-Sells positiv og økt oppmerksomhet som en gunstig og ansvarlig mottaker av bilvrak – både lokalt i regionen og nasjonalt.

Knyttet til prosjektet:

Vis mer arbeid