Oppgaven: Utvikle en digital veileder for samarbeidsmodellen BTI for kommunene Bømlo, Fitjar og Stord – og alle andre potensielle BTI-brukere.

Resultatet: Et tilgjengelig, informativt og brukervennlig verktøy som de tre opprinnelige oppdragsgiverne er strålende fornøyde med. Per november 2023 har nærmere 100 kommuner gått for løsningen vår i sitt tiltaksarbeid for barn og unge.

Mange barn og unge i Norge har noe de strever med. Vanskene de opplever varierer enormt i alvorsgrad, men med tidlig og god hjelp kan vi hjelpe dem over kneika og hindre at de vokser seg inn i større problemer.

Kommunene Bømlo, Fitjar og Stord har tatt i bruk samarbeidsmodellen Bedre tverrfaglig Innsats (BTI) som metode og arbeidsverktøy i arbeidet for barn og unge som har det vanskelig. BTI gir en tydelig struktur for hvordan det kan ytes tidlig innsats og jobbes helhetlig dersom en kjenner en eller annen form for uro for et barn eller en ungdom. BTI-modellen skal resultere i koordinerte og helhetlige hjelpetiltak for vedkommende og familien, gjennom en tydelig oppskrift for framdrift og samhandling mellom hjemmet, ulike tjenester og faginstanser.

For å gjøre denne oppskriften mest mulig tilgjengelig for alle potensielle brukere av BTI, vendte Bømlo, Fitjar og Stord seg til Zpirit med ønske om en web-basert BTI-veileder. Se veilederen her.

Gjennom et tett og godt samarbeidsprosjekt med de tre kommunene, strukturerte vi informasjonen som skulle gis og utviklet en informativ og brukervennlig webløsning. I veilederen er det blant annet lagt vekt på kortfattet og lettfattelig språk, enkel manøvrering, og kort veg til nødvendige tilleggsverktøy i form av skjemaer, maler, tips og råd. I tillegg til selve veilederen, utviklet vi også en tilhørende, kortfattet presentasjon – som kommunene kan bruke i informasjonsarbeid/opplæring knyttet til veilederen.

For oss har den overordnede målsetningen for prosjektet vært å gjøre BTI-modellen transparent, åpen og brukervennlig for alle, både ansatte i kommuner og faginstanser, foresatte, barn og ungdom og andre interesserte. I tillegg har det vært essensielt å gjøre det enkelt og kosteffektivt for hver enkelt kommune å justere og vedlikeholde veilederen over tid, for best mulig lokal tilpasning.

Bømlo, Fitjar og Stord lanserte den digitale veilederen i slutten av februar 2018, og tilbakemeldingene vi har fått fra oppdragsgiverne er at de og brukerne deres er svært tilfredse med løsningen.

Veldig kjekt å samarbeida med dykk i Zpirit på dette. De skjønte kva me ville formidla og omsette det på ein glimrande måte. Me haustar mykje lovord både på oppsettet og ikkje minst språket på nettsida og handlingsrettleiaren. Eg trur og at sida og handlingsrettleiaren gjer kommunikasjonen mellom tenestene betre og meir samforstått!

Birthe Blokhus

einingsleiar, Førebyggande tenester i Stord kommune.

Vi får jevnlig henvendelser fra andre potensielle brukere, og ved utgangen av november 2023 har nærmere 100 kommuner – fra Lillesand i sør til Berlevåg i nord – bestilt sine versjoner av verktøyet. Løsningen har også høstet applaus og anerkjennelse fra sentralt hold.

Knyttet til prosjektet:

Vis mer arbeid