Oppgaven: Å få frem fritidskorttilbudet og samtidig lage en oversikt over fritidsaktiviteter i de tre kommunene

Resultatet: En fargerik og intuitiv portal til glede for alle!

I 2021 ble kommunene Bømlo, Fitjar og Stord med i regjeringens utprøving av Fritidskortet, en ordning som gir alle barn og unge mellom 6 og 18 år 1000 kr i halvåret øremerket organisert aktivitet. Målet med ordningen var at alle barn og unge skal kunne delta i faste, organiserte fritidsaktiviteter.

I denne sammenheng ønsket Bømlo, Fitjar og Stord å gå sammen om å utvikle en felles nettside der alle lag og organisasjoner i de tre kommunene kunne presentere sine aktivitetstilbud, også de som ikke kom inn under fritidskortordningen.

Vi fikk i oppgåve å utvikle en brukevennlig nettside som fremmet fritidskortet spesielt, og aktivitetstibudet i vår region generelt. Både faste aktiviteter og ulike typer arrangement skulle ha sin plass i løsningen.

Vi hjalp til med brukergrensesnittet og utviklet en nettside som henter ut informasjonen fra et eksternt arkiv og inn i vår løsning.

Som visuelt uttrykk valgte vi illustrasjon for å vise stort mangfold i aktiviteter, fra teater og musikk til friluftsliv og ballsport. Illustrasjon åpner opp for tolkning og slik får vi fram mangfoldet i aktivitetsportalen.

Med spørsmålet «Kva vil du gjere på fritida?» har brukeren mulighet til å velge en kategori eller boltre seg i alle på en gang. I filtreringen kan man også sortere på tilretteleggelse, alder og kommune.

Designet legger til rette for en stor variasjon i bilde- og tekstinnhold. Rammeverket gir rom for ulike uttrykk og lar fritidsaktivitetene stå for det visuelle.

For å informere om fritidskortet produserte vi plakater og flyere som ble distribuert gjennom skolen. I tillegg ble animerte informasjonssnutter om nettsiden vist på sosiale media, informasjonsskjermer og som kinoreklame, alt med utgangspunkt i illustrasjonen på nettsiden.

Knyttet til prosjektet:

Vis mer arbeid