I tett samarbeid med flere kommuner i Norge har Zpirit de siste årene utviklet ulike verktøy som har som hovedformål å nå bedre fram til barn og unge som trenger hjelp eller støtte i oppveksten.

Verktøyene er tilgjengelige for alle kommuner og her har vi samlet kortfattet informasjon om hvert av dem.

Hopp direkte til:


Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI)

Norge skal være et trygt og godt land for barn og unge å vokse opp i. Av og til oppstår det likevel utfordringer og vanskeligheter som gjør at ikke alle har det så bra. BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats) er en arbeidsmodell som skal sikre at barn og unge får den oppfølgingen og hjelpen de trenger.

betreinnsats.no


Samhandlingsmodellen

Stadig flere kommuner har utarbeidet en overordnet samhandlingsmodell som skal sikre tidlig identifikasjon og koordinert oppfølging av barn og unge, på tvers av tjenester og nivå.

samhandlingsmodell.no


Tiltaksoversikt

Denne nettsiden har som formål å gi oversikt over tiltak rettet mot barn og unge i vår kommune, og kort vei til tjenestene som tilbyr desse tiltakene. Tiltakene er rettet mot alle (universelle tiltak) og mot de som på ulikt vis trenger hjelp til noe de strever med (selekterte/indikerte tiltak).

tiltaksoversikt.no

Kontakt