Oppgaven: Visualisere ulike produkter, løsninger og konsepter – og deres fordeler – ut mot ulike målgrupper.

Resultatet: Filmer, illustrasjoner og presentasjoner som øker kjennskapen til og oppmerksomheten rundt Wärtsilä, samt forståelsen for konsernets teknologi.

Strektegning av ulike fartøy Strektegning av ulike fartøy

Wärtsilä er en global markedsleder innenfor avanserte teknologier og komplette livsløpsløsninger, både til maritim industri og energibransjen. I 2016 hadde konsernet en omsetning på 4,8 milliarder euro, og ca. 18.000 ansatte fordelt på over 200 lokasjoner i over 70 land. Cirka tusen av disse ansatte jobber i Norge, der Wärtsiläs hovedaktiviteter er utvikling og salg av skipsdesign, fremdriftssystemer, elektro- og automasjonssystemer og navigasjonssystemer for skip og offshoreinstallasjoner til kunder over hele verden.

For å markedsføre en rekke ulike produkter, løsninger og konsepter mot ulike målgrupper, har Zpirit – som er byråpartner for Wärtsilä Norway – diverse visualiseringer i form av filmer, illustrasjoner og digitale presentasjoner:

Film – Low Loss Concept: En animert 3D-film som markedsfører Wärtsiläs innovative og sofistikerte Low Loss Concept for elektrisk framdrift til sjøs. Filmen gir hovedmålgruppen, som er beslutningstakere og teknisk personell i Wärtsiläs kundegruppe, en enkel innføring i hvordan teknologien virker og fordelene den gir.

Film – Low Loss Hybrid: Filmen presenterer ombyggingen av «Folgefonn» til hybrid og elektrisk ferje i dokumentarisk stil, for å underbygge overfor kundene at Wärtsiläs hybride framdriftsløsning er utprøvd, tilgjengelig – og langt mer enn bare en spennende framtidsvisjon.

Filmen levendegjør ombyggingen av «Folgefonn» til hybrid og elektrisk ferje på en god måte, og er et nyttig salgs- og presentasjonsverktøy for oss. Zpirit har gjennom filmprosessen vist evne til å forstå hybridteknologien og selve ombyggingen, samt å framheve salgsfortrinnene våre - slik at dette kommuniseres på en lettfattelig og god måte overfor målgruppene våre.

Marie Engelsen Launes

Kommunikasjonssjef, Wärtsilä Norway

Wärtsilä Think Tank visualisering Wärtsilä Think Tank visualisering

Illustrasjoner – Wärtsilä Think Tank: Wärtsilä i Norge har bidratt med flere spennende og innovative konsepter til konsernets tenketanker for framtiden innen shipping. Basert på intervjuer og enkle strekskisser, har Zpirit visualisert disse framtidsvisjonene. Vi valgte å gi illustrasjonene et håndtegnet utrykk for å signalisere at dette er idéer på skissestadiet, ment som inspirasjon til eventuell videutvikling av konseptene.

Førbildet Think Tank-visualiseringEtterbildet Think Tank-visualisering

Illustrasjoner – Urban Water Shuttle docking: Wärtsilä er prosjektleder for utviklingen av Urban Water Shuttle, verdens første elektriske hurtiggående katamaran for kommersiell passasjertransport. Vi har visualisert hvordan en ladestasjon for fartøyet kan se ut i kaiområdet i en bykjerne. Illustrasjonene skal benyttes i dialogen inn mot havnekontor, med tanke på å få realisert elektriske hurtigbåter med lademuligheter ved landgang.

Salgspresentasjon – Wärtsilä Hybrid Systems: Sammen med Wärtsiläs tekniske eksperter utviklet vi en presentasjon som gjør hybridteknologien forståelig og visuelt tiltalende for potensielle kjøpere. Detaljerte tekniske tegninger og diagrammer forklares med lettfattelige animasjoner og forenklede illustrasjoner, samtidig som teknologiens og Wärtsiläs fordeler framheves, tydeliggjøres og visualiseres overfor målgruppen.

Wärtislä skjermbilde fra Hybrid-presentasjon Wärtislä skjermbilde fra Hybrid-presentasjon

Illustrasjoner – Wärtsilä Hybrid Systems: For lettere å kunne synliggjøre og forklare mulighetene for ulike konfigurasjoner av hybridteknologien for potensielle kunder og samarbeidspartnere, utviklet vi et sett illustrasjoner der konfigurasjonene presenteres gjennom bruk av 3D-bilder av de aktuelle systemkomponentene. Illustrasjonene gjør Wärtsiläs hybridteknologi, og fleksibiliteten den tilbyr, langt mer tilgjengelig for målgruppen – sammenlignet med de teknisk detaljerte visualiseringene selskapet tidligere har benyttet.

Knyttet til prosjektet:

Vis mer arbeid