Oppgaven: Utvikle et digitalt verktøy for informasjon og bevisstgjøring om vold mot barn og unge.

Resultatet: Et etterlengtet samtaleverktøy for kommunalt ansatte, som også utgjør en flerspråklig ressursside for kommunens innbyggere.

På landsbasis blir hvert femte barn mellom null og 18 år utsatt for fysisk eller psykisk vold i hjemmet. Da barnevernet opplevde en økning i slike saker i Stord, så Sunnhordland Interkommunale Barnevernteneste (Stord, Fitjar og Bømlo) behov for å utvikle et digitalt verktøy som kan bidra med tydelig informasjon om tematikken og hjelpe kommuneansatte til å komme i dialog med foreldre trenger hjelp.

Målsetningen er å bidra til økt kunnskap om vold mot barn blant barn, ungdommer, foreldre og kommunalt ansatte – og ikke minst å hjelpe foresatte til å velge strategier i foreldrerollen der de unngår bruk av makt, tvang eller vold.

Informasjon på 14 språk

I samarbeid med en prosjektgruppe fra kommunene Stord, Fitjar og Bømlo valgte vi først ut temaområder som skulle belyses. For å gjøre informasjonen tilgjengelig og forståelig for flest mulig innbyggere, ble tekstene skrevet kortfattet med tydelige budskaper – støttet av håndtegnede illustrasjoner fra vår egen illustratør. For å favne alle innbyggere i de tre kommunene, er valdsfri.no videre gjort tilgjengelig på hele 14 ulike språk.

I løpet av prosjektet utviklet nettsiden seg fra grunntanken om en ren informasjonsside til også å bli samtaleverktøy for kommunalt ansatte som har vold mot barn og unge høyt på agendaen – for eksempel skolehelsetjenesten, helsestasjonen, barnevernet, voksenopplæringen og flyktningetjenesten. På nettsiden, og i en tilhørende flippoverblokk, finner de ansatte blant annet et sett med refleksjonsspørsmål som de kan bruke i møter og samtaler med foreldre.

 

Et etterlengtet verktøy

– Jeg er skikkelig stolt og fornøyd med løsningen vi har fått. Gjennom sterke budskaper og flotte, talende illustrasjoner har valdsfri.no blitt et godt dialog- og bevisstgjøringsverktøy. Nettsiden blir liggende åpen, slik at alle som vil kan å gå inn og orientere seg. Siden blir også knyttet tett opp mot de andre hjelpetiltakene for barn og unge som vi har gjennom Betre Tverrfagleg Innsats, uttalte Birthe Blokhus, leder for forebyggende tjenester i Stord kommune, i forbindelse med lanseringen på tampen av 2019.

 

En av dem som så fram til å ta de nye verktøyene i bruk, var Kristine Eidsnes, helsesykepleier på Tjødnalio og Rommetveit skoler i Stord.

– Som helsesykepleier har jeg i retningslinjene mine at jeg skal snakke med foreldre om vold i hjemmet, for eksempel i førsteklassesamtalen. Det er et ganske ømt og vanskelig emne å ta opp, da foreldre lett kan kjenne seg mistenkte når jeg bringer tematikken på bane. Nettsiden og flippoveren gir meg en fin inngangsport til å snakke med dem om dette emnet på generell basis, og vise at dette er et tema vi tar opp med alle foresatte. Det er noe jeg har savnet, sa Eidsnes ved lanseringen.

Hun framhevet refleksjonsspørsmålene som en ekstra styrke.

– Disse spørsmålene vil væra til god hjelp. Både for meg i samtalene jeg som fagperson har med foreldre, men spørsmålene gir også gode refleksjonspunkter for de aller fleste foreldre som besøker siden på egenhånd. Videre synes jeg det er veldig bra at nettsiden viser hele spekteret av ulike former for vold, slik at vi får opp øynene for at det ikke bare handler om slag og spark. Rådene vi får på siden kan dermed like gjerne treffe de som bare trenger ørsmå justeringer av handlingsmønsteret sitt for å få en bedre hverdag med barna sine, syntes Eidsnes.

Knyttet til prosjektet:

Vis mer arbeid