Oppgaven: Utvikle app som forenkler hverdagen for trenere, og utøvere.

Resultatet: Et brukervennlig verktøy for organisering og gjennomføring av treningsøkter for lag, vennegjenger eller egentrening.

Da Norge stengte ned våren 2020 brukte gründer Rune Åsheim Mo tiden til å sette en yrende idé til live. Slik startet samarbeidet mellom Zpirit og Åsheim Mo om utviklingen av treningsverktøyet CoachYou: en app for å organisere og sette opp treningsøkter, bredt tilgjengelig for både Apple- og Android-brukere.

Siden målgruppen spriker stort i erfaring må brukervennlighet og god oversikt ivaretas. Appen skal knytte sammen blant annet planleggingsmodul, lisenssystem for klubber, chat og modul for egendefinerte øvelser. Brukergrensesnittet må være intuitivt slik at alle kan håndtere funksjonene.

Vi utviklet flere systemer for å flette modulene inn i samme plattform, bland annet API for øvelser og lisens samt video og chat-plattform, der alt kan styres fra ett kontrollpanel av kunden.

CoachYou er først og fremst en øvelsesbank for flere idretter. I tillegg til tekstlig beskrivelse er øvelsene fremstilt og illustrert med film og tegninger. Dette er svært nyttig for foreldretrenere som belager seg på god veiledning for å videreformidle kunnskapen.

Så langt nærmer CoachYou seg 2000 nedlastinger, og flere klubber kjøper lisenser for lagene sine og bruker verktøyet aktivt. Fremtidige planer for CoachYou er å utvikle en sosial plattform som kan utfordre og engasjere utøverene gjennom Reels eller TikTok-videoer. Håpet er å kunne bruke CoachYou som et ledd i å hindre frafall i idretten.

Knyttet til prosjektet:

Espen M. Kvalheim

Art Director / digital designer

+47 415 34 073

espen@zpirit.no

Vis mer arbeid