Oppgaven: Øke kjennskapen og bevisstheten om Harding blant kunder, leverandører og myndigheter, samt sveise den internasjonale bedriften tettere sammen.

Resultatet: Filmen har vært en viktig identitetsskaper og har høstet mye oppmerksomhet både fra kunder, samfunn og ansatte. Filmen er vist på TV2, er sett over 150.000 ganger på YouTube, og vant også Gullsild i kategorien «beste reklame- og informasjonsfilm» i 2014.

En eldre mann ser smilende ut vinduet En eldre mann ser smilende ut vinduet

I 2013 ble Schat-Harding og Noreq samlet i Harding Safety AS, med ambisjon om å bli verdens ledende leverandør av maritime livredningssystemer. Som et ledd i den globale storsatsingen, ønsket Harding å få laget en profileringsfilm med todelt målsetning:

1. Øke kjennskapen til, og bevisstheten om selskapet ute blant kunder, leverandører og myndigheter.

2. Bidra til kulturbygging og å sveise den internasjonale bedriften sammen til ett Harding.

 

Som byråpartner for Harding, fikk Zpirit oppdraget med å utvikle og produsere filmen. Konseptet som ble valgt var en historie som framhevet Hardings stolte industrihistorie gjennom generasjoner, der selskapet hadde vært pioner innen sikkerhet til sjøs siden 1928. Historien blir symbolisert gjennom en ung gutt som øver seg på å stupe, og får hjelp av bestefaren.

En våt gutt etter etmislykket stup ser trist på vannet. En gutt blir instruert av en trener før et stup. Bildet viser kun utsnitt av føttene
En mann stuper fra et høyt fjell mot shøen. Fjordlandskap i bakgrunnen

Harding og Zpirit har høstet mange lovord for «The Diver». For Harding oppfylte filmen begge målsetninger. Den vakte oppmerksomhet og økte kjennskapen blant kunder og samarbeidspartnere – og den bidro til stolthets- og fellesskapsfølelse internt i selskapets divisjoner i inn- og utland. I 2014 vant filmen Gullsild i kategorien for beste reklame- og informasjonsfilm. «The Diver» er også vist i beste sendetid på TV2 Nyhetskanalen, og ble dermed den første Zpirit-produksjonen på riksdekkende fjernsyn.

En mann svømmer under vann mot overflaten Redningsfartøyet kommer til syne i vannoverflaten
Avslutningsbilde fra The Diver

Knyttet til prosjektet:

Vis mer arbeid