Oppgaven: Gi den nye Stord Tømmestasjon en helhetlig grafisk egenart med lettfattelig informasjon om bruken av sanitæranlegget.

Resultatet: En tiltalende og innbydende tømmestasjon som får gode tilbakemeldinger fra brukerne. Ble nominert til markedsføringsprisen Gullsild 2016 i kategorien «Omgivelsesdesign».

Grafisk mønster fra Heiane Tømmestasjon. Grafisk mønster fra Heiane Tømmestasjon.

I forbindelse med etableringen av Stord Tømmestasjon, en ny tømmestasjon for sanitæravfall fra bobiler, hytter og fritidsbåter, gav Stord Vatn og Avlaup KF oss i oppdrag å gi stasjonen en grafisk egenart og tydeliggjøre bruken av de ulike postene.

Ved håndtering av sanitæravfall fra bobil, hytte og båt, er hygiene essensielt. Derfor er Stord Tømmestasjon delt i to: en ren post for fylling av rent drikkevann til bobil, og en «skitten» sanitærpost for tømming av brukt sanitærvæske og vask av sanitærutstyr. Hovedutfordringen vår ble å gjøre det klinkende klart for brukerne hvilke funksjoner som utføres på hver post, for å unngå feil bruk som kan ha helseskadelige konsekvenser.

Vi valgte å utarbeide et rent, forenklet formspråk, kombinert med kortfattet og tydelig tekst på to språk. Hver post ble profilert med grafiske mønster, farge og tydelige symboler, som man gjenkjenner uansett hvor man kommer fra. Stasjonen med rent vann fikk et positivt mønster hvor dråper og plusstegn i frisk blåfarge symboliserer drikkevann. Sanitærposten fikk mønster med dråper og kryss i sort farge, for å kommunisere riktig håndtering av kloakk – uten at det blir banalt eller udelikat.

Stord kommunalteknikk (tidligere Stord Vatn og Avlaup) registrerer ikke besøkstall på stasjonen, men har et klart inntrykk av at den er mye brukt. Mer enn den forrige tømmestasjonen på Vabakkjen. Prosjektleder Sivert Haaland sier kommunen har fått positive tilbakemeldinger fra brukere av anlegget.

Vi får mye skryt fra brukerne av tømmestasjonen, som synes anlegget er pent, åpent, innbydende og brukervennlig.

Sivert Haaland

Stord Kommune

Knyttet til prosjektet:

Vis mer arbeid