Oppgaven: Profilere og markedsføre Servogears marine framdriftsteknologi.

Resultatet: Kunder forstår i langt større grad hva Servogear leverer og står for, noe som bidrar positivt i salgsparbeidet. Som en bonus internt i organisasjonen, er den nye profilen også blitt et uttrykk de ansatte virkelig kan identifisere seg med.

Katalogen til servogear. Forside og to oppslag. Katalogen til servogear. Forside og to oppslag.

Servogear utvikler og produserer fremdriftssystem for maritim næring, og leverer til store deler av verden. Siden etableringen i 1973 har de posisjonert seg i toppsjiktet innen fremkomstteknologi til skipsindustrien.

Servogear ønsket å tydeliggjøre hva de tilbyr for sin målgruppe. Tidligere profil dreide seg rundt symbolikk, der en atletisk svømmer illustrerte optimal fremdrift i vann. Servogear opplevde i flere utstillingssammenhenger at kundene ikke oppfattet hva de produserte. De ville derfor bort fra denne typen kommunikasjon, og ønsket å spisse markedsføringen i en mer realistisk retning. Vår utfordring ble derfor å illustrere hva de faktisk produserer – uten at det ble intetsigende og identitetsløst.

Førbilde Servogear-profilbildeEtterbildet til Servogear-profilbilde

Zpirit utviklet illustrasjoner som plasserer produktet under vann, som er dets rette element. Slik blir også vannstrømningene fra fremgangssystemene synlig, noe som for det trente øyet forteller noe om effekt. Siden vi la vekt på det estetiske i motivet, var ikke profilen like avhengig av dekorelementer for å virke visuelt tiltalende. Ved å kombinere det dekorative med det informative, hadde vi oppnådd et renere og tydeligere utrykk som dekket begge behov. Slik sørget vi for at store flater får stå i fred på for eksempel messestander, der slike flater ofte overøses med informasjon og detaljer.

Zpirit har utviklet messemateriell, brosjyrer og med små justeringer oppgradert tilhørende materiell til et mer tidsriktig utrykk.

Knyttet til prosjektet:

Rune Skjærvold

Art Director / fotograf / filmkreatør

+47 411 05 354

rune@zpirit.no

Vis mer arbeid