Oppgaven: Utsmykning av SIMs nye administrasjonsbygg på Stord

Resultatet: Et behagelig, livlig og fargerikt lokale med konseptuelt utgangspunkt.

Våren 2019 lyste SIM ut en byråkonkurranse for profilering og utsmykning av renovasjonsselskapets nye administrasjonsbygg på Heiane på Stord. Bygget stod ferdig i oktober samme år.

Vår innfallsvinkel var å se hvilke konseptuelle tanker som var blitt brukt i arkitekturen til andre SIM-bygninger, og da særlig den særegne omlastingshallen like ved administrasjonsbygget. I utformingen av denne tok JK Arkitektur utgangspunkt i en leddbille, som ifølge arkitekten selv «transformerer og «komposterer» det den fortærer». Vi fulgte denne ideen videre, og endte på et konsept som tar utgangspunkt i insekters livsløp – fra larve, via puppestadiet til ferdig utviklet insekt. En slik metamorfose skjer på sett og vis også i SIMs materialgjenvinning av avfallet vårt, der eksisterende ressurser tas vare på for å bli til noe nytt.

Selve administrasjonsbygget har en lang og smal grunnflate som vi valgte å dele opp i tre soner. Kontordelen i øst kaller vi Larvedelen. Her er det fokus på å skape arbeidsro, og vi gikk derfor for en palett med få farger i grønt til å prege kontorene og det tilhørende møterommet.

Midtseksjonen i bygget, der inngangspartiet ligger, ville vi etablere som et hyggelig loungeområde både for gjester og ansatte – der en kan ta seg en pause, lage seg en god kaffe eller mingle litt før en går inn i hovedmøterommet. Denne delen kaller vi Kokongen. Paletten i møblene er satt i varme brun- og grønntoner, og kombineres med eikeflater på bord og kjøkken.

Siste delen av bygget blir naturligvis kalt Sommerfugl. Her finner vi kantinen, auditoriet og garderober. Siden dette er rom hvor de ansatte kun oppholder seg i korte perioder, tillot vi oss å bruke en fargerik palett på møbler og overflater.

I utsmykningen har vi gått sobert til verks og kun tillatt oss å dekorere glassflatene med illustrasjon på frosting. To sammenhengende mønster ble utarbeidet, ett med utgangspunkt i naturen og ett med utgangspunkt i avfall. Disse ble montert på hver sin side i korridoren i larvedelen av bygget. I kokongdelen er frostingen skåret til og illustrasjonene tilpasset glassflatene, slik at denne delen skiller seg fra korridoren. Glassveggen til hovedmøterommet er utsmykket med en stor bille som peker tilbake på tanken bak omlastingshallen.

Zpirit var i byggeperioden også inne som interiørkonsulenter, og våre tanker og anbefalinger om hvordan man ferdes og bruker bygget i løpet av en arbeidsdag ble godt mottatt. Innspill som å flytte rom til fordel for loungen, knytte til et lite kjøkken, samt å legge inn oppbevaringsrom i auditoriet, har gjort bygget mer brukervennlig.

Alle møbler er fra Kinnarps’ katalog og levert av Vikse.

Knyttet til prosjektet:

Vis mer arbeid