Oppgaven: Friste framtidige elever til å velge Bømlo vidaregåande gjennom oppdatert kommunikasjonsmateriale

Resultatet: Økt stolthetsfølelse blant de ansatte, godt besøk og høy aktivitet på skolens stand på utdanningsmesser, etterfulgt av en økning i søkertallene (2017).

Messemateriell for Bømlo VGS Messemateriell for Bømlo VGS

Bømlo vidaregåande skule (BVS) tilbyr fem ulike studieretninger: studiespesialisering, helse- og oppvekstfag, service og samferdsel, påbygging til generell studiekompetanse, samt tilrettelagte grupper. Skolen har et stort fokus på at elevene skal trives, noe som resulterer i økt engasjement og fremgang i følge skolens egne observasjoner.

Da BVS manglet oppdatert kommunikasjonsmateriell, vendte de seg til Zpirit. Skolen ønsket et nytt visuelt utrykk – som samtidig står godt sammen med Hordaland fylkeskommunes profil, som skolen er underlagt.

Vi tror på at målgruppen er ute etter ekte vare når de tråler gjennom valgmulighetene, og mener aktører som bruker urealistiske motiver for å selge en utdanning oppleves som mindre troverdige og attraktive. Med det som utgangspunktet, utarbeidet vi skjermpresentasjon, brosjyre og messeutstyr basert på en positiv atmosfære og realistiske motiver. Det ble også utarbeidet et slagord som reflekterer skolens verdier og arbeidsmetoder: «Inspirerande læring».

Selve messeutstyret ble dessuten utviklet med vekt på fleksibel bruk, der innhold enkelt og rimelig kan oppdateres.

Frem- og baksiden til Bømlo VGS-katalog
Oppslag fra Bømlo VGS-katalog

Knyttet til prosjektet:

Rune Skjærvold

Art Director / fotograf / filmkreatør

+47 411 05 354

rune@zpirit.no

Vis mer arbeid