Oppgaven: Utvikle og implementere ny grafisk profil og markedsføringsmateriell, som ledd i satsingen på å bli verdens ledende totalleverandør av dekksutstyr til skip og rigger.

Resultatet: En felles profil og serviceidentitet som samler flere oppkjøpte selskaper til samlet markedskraft for børsnoterte PALFINGER innen det maritime segmentet.

Oversikt over Palfingers postale produkter Oversikt over Palfingers postale produkter

Etter oppkjøpet av den norske livbåtprodusenten Harding Safety, satser Palfinger Marine på å bli verdens ledende totalleverandør av maritimt dekksutstyr. For å underbygge nysatsingen, iverksatte selskapet i 2016 et omfattende arbeid med å utvikle og implementere ny grafisk profil, etterfulgt av en intensiv markedsføring. I konkurranse med norske og utenlandske byråer ble Zpirit valgt som Palfinger Marines samarbeidsbyrå, både for denne jobben og i et langsiktig perspektiv.

Palfinger's sortiment presentert på et fat

I utviklingen av den grafiske profilen, la vi vekt på at menneskene og den samlede kompetansen utgjør fortrinnet til Palfinger Marine. Det er innovativ industrihistorie som står bak markedsledende kraner, livredningsutstyr, dekksmaskineri og en rekke øvrige produkt- og tenesteløsninger.

Retningslinjene i profilmanualen er siden implementert i leveransene våre av nye nettsider, film, kataloger, brosjyrer, visittkort, presentasjonsmateriell, messedekor og kundemagasin til PALFINGER MARINE.

PASSION - Palfingers internmagasin

Knyttet til prosjektet:

Rune Skjærvold

Art Director / fotograf / filmkreatør

+47 411 05 354

rune@zpirit.no

Vis mer arbeid