Oppgaven: Utarbeide ny undervisning for fjerdeklassinger som besøker SIM.

Resultatet: Engasjerende formidlingsopplegg som er lett å tilpasse til ulike publikum.

SIM har i en årrekke invitert regionens fjerdeklassinger på besøk for å se hvordan avfallet vårt blir behandlet og lære om kildesortering, resirkulering og bærekraftig forbruk. For å øke engasjementet blant elevene ytterligere, ønsket renovasjonsselskapet i 2020 å friske opp undervisningsopplegget sitt – blant annet med nye aktiviteter.

I idéfasen kom vi opp med en rekke innspill som SIM kunne plukke fra. Utvalget ble videreutviklet og satt sammen til et variert og interaktivt undervisningsprogram, der det er enkelt for SIM å tilpasse innholdet i presentasjonen til hvert enkelt skolebesøk. I tillegg til omvisning og visning av animasjonsfilm, får fjerdeklassingene blant annet bryne seg på bygging av avfallspyramide og en sorteringsutfordring.

Mengden av illustrasjoner i presentasjonen gjorde at vi landet på et collageutrykk som passet både skjermbaserte og fysiske medier. Uttrykket gjenspeiler også SIMs arbeidsområde: Tonnevis med ulike brukte ressurser som skal energi- eller materialgjenvinnes.

Samme assosiasjon ville vi oppnå med materialvalgene til de andre rekvisittene. Avfallspyramiden ble utformet i tykk finér med trykt overflate, mens husene til sorteringsoppgaven er utformet i slitesterk hardpapp. Med tiden vil disse vise tegn til slitasje og peke på hva SIM arbeider med.

SIM ønsket et lite «persongalleri» som følger elevene gjennom undervisningen. Billen Simsim, makken Margot og bien Bio ble også laget med collageuttrykk, noe som samtidig gjorde det enklere å animere dem i cut-out-teknikk til filmen om hvordan SIM komposterer bioavfallet vårt.

Tilbakemeldingen fra SIM er at det nye undervisningsopplegget fungerer godt og engasjerer skoleelevene.

Knyttet til prosjektet:

Vis mer arbeid