Oppgaven: Utforme en strategisk forbedringskampanje for økt gjennomføringseffektivitet i Kværner ASA

Resultatet: Kværners kostnadsbase for nye prosjekter ble redusert med 15 – 20% på to år.

En stafettløper gir fra seg pinnen til nestemann. Teksten «> Engineering >Procurement > Construction» står skrevet i hver sin løpsbane En stafettløper gir fra seg pinnen til nestemann. Teksten «> Engineering >Procurement > Construction» står skrevet i hver sin løpsbane

I 2014 lanserte Kværner forbedringsprosjektet «Kværner Interaction». Målsetningen var å øke konkurransekraften, gjennom å strømlinjeforme og effektivisere arbeidsprosessene, og øke fokuset på kostnader.

For å lykkes med slike endringer i en organisasjon, må alle bidra. Men hvordan få alle med på laget?

I tett samarbeid med Kværner jobbet vi frem et kommunikasjonskonsept som fremdeles er i bruk. Konseptet har fokus på å informere og tydeliggjøre Kværners kvaliteter og utfordringer overfor alle ansatte i konsernet. Budskapene presenteres på alt fra billboards og plakater til brosjyrer, visuelle arbeidsinstrukser og digitale presentasjoner. Det visuelle utrykket er lett å forstå, og spiller på gjenkjennelige elementer fra popkultur.

«Kværner Interaction» har vist tydelige forbedringsresultater. Allerede i 2015 ble Edvard Grieg-plattformen presist levert fra Kværner Stord til avtalt tid og pris. Og fra 2014 til 2016 opplyser selskapet at de har redusert kostnadsbasen for nye prosjekter med rundt 15 til 20 prosent. Målet for 2017 er å videreføre dette.

Teksten «Kværner interaction» i blått

Knyttet til prosjektet:

Espen M. Kvalheim

Art Director / digital designer

+47 415 34 073

espen@zpirit.no

Vis mer arbeid