Oppgaven: Lage en film som introduserer BTI-modellen for ansatte i Suldal kommune som jobber med barn og unge. Hovedformålet: Å motivere de ansatte til å følge handlingsløypen og de tydelige føringene BTI-modellen gir for hvordan en kommune skal gi tverrfaglig og samordnet hjelp til barn og unge som trenger det.

Resultatet: Filmen fungerte i første runde som innledende og toneangivende element, der kommunen hadde samlet alle ansatte som jobber med barn og unge til en heldags workshop. Vi heier på kommuner som Suldal som virkelig gjør hva de kan for å legge til rette for en best mulig oppvekst – og er glade for å kunne være med å bidra i dette viktige arbeidet!

Knyttet til prosjektet:

Vis mer arbeid