Oppgaven: Sørge for en publikumsvennlig utforming og presentasjon av første del i Sunnhordland Museums utstillingsrekke om den maritime industrien i Sunnhordland.

Resultatet: En fargerik reise gjennom sildesølvets historie

For å formidle en helt sentral del av sunnhordlandshistorien, og samtidig dra flere besøkende til museets lokaler på Stord, ønsket Sunnhordland museum å utvikle og kuratere en egen utstillingsrekke om regionens maritime industri – fra opprinnelsen tidlig på 1900-tallet og fram til i dag.

Til utformingen og presentasjonen av det omfattende historiske materialet, vendte museet seg til Zpirit for hjelp med den første utstillingen. Den omhandler starten på det som skulle utvikle seg til en maritim suksesshistorie i regionen vår, der dagens maritime industri omsetter for  . Utstillingen skal vises i ett år, og skoleelever på femte til tiende trinn er en av hovedmålgruppene.

I tett samarbeid med Sunnhordland Museum har Zpirit bidratt med prosjektledelse, design, utforming og innredning av utstillingslokalet, tekstutvikling, profilering og annonsering.

Vårt utgangspunkt for prosjektet var ønsket om å skape en fargerik og spennende utstilling som engasjerer og formidler til både barn og voksne gjennom tekst, bilder, film og aktiviteter.

«Det starta med silda», som er tittelen på den første utstillingen, åpnet den 20. juni.

Lokalet ble derfor tilrettelagt for flere utstillingsflater og avlukker, der nye vegger skapte ekstra rom til fordypning i spesifikke temaer uten distraksjoner. Utstillingens fargeprofil ble utviklet med utgangspunkt i maritime farger, marineblå – lys algegrønn – algegrønn og signaloransje/signalrød, alle sterke farger som står i kontrast til mye av bildematerialet som er i svarthvitt.

For å tydeliggjøre ulike prosesser i brukt i den maritime næringen, for eksempel produksjon av sildolje og hermetisering, utviklet vi illustrasjoner basert på historiske penneblekk-tradisjoner som harmonerte godt med både tidsepoke og innhold. Tekster blir formidlet med en geometrisk sans serif, en fonttype er tydelig, lett å lese og har gode muligheter for variasjon innenfor samme stil. Fonttypen var dessuten mye brukt tidlig i tidsrommet utstillingen konsentrerer seg om, og er ofte knyttet til nautiske grafikk.

Knyttet til prosjektet:

Vis mer arbeid