Oppgaven: Utvikle salgsfremmende markedsføringspakke for Teinevikjo

Resultat: Halvannet år før innflytting er 19 leiligheter, sju sjøboder og alle ekstra parkeringsplasser solgt. Flere enheter er reservert.

Teinevikjo er et nytt boligprosjekt helt ute på bryggekanten i Leirvik havn. Her blir det bygd 37 leiligheter med gjennomgående høy standard fordelt på fire boligkropper, samt 27 sjøboder nede på kaiplan. De første beboerne får trolig flytte inn i mars 2019.

Utbygger Ingeniør Jørgensen bad Zpirit utvikle markedsføringen av de sjønære sentrumsboligene. Vi startet med logo og grafisk profil, som kunden ønsket skulle være en tilpasning til selskapets eksisterende profil.

I arbeidet med profil og logo la vi derfor vekt på et ryddig og pent uttrykk, med assosiasjoner til selve Teinevikjo. Logoen bærer med seg hint om en kalv, som er selve åpningen på en teine der krabbe eller hummer kryper inn, og den henspiller også på den solrike plasseringen nede i havna.

Logoen til Teinevikjo
Nettsiden til Teinevikjo vist på en laptop

Den grafiske profilen ble lagt til grunn for den videre markedsføringspakken, som har bestått av 3D-illustrasjoner, nettside, prospekt, annonser, Facebook-side med tilhørende annonsekampanjer, vindusfoliering og dekor til Teinevikjos showroom, samt ideer og praktisk assistanse i forbindelse med eventer i forkant av byggestarten sensommeren 2017.

Resultatet av markedsføringen er at det per 1. november 2017 er solgt 19 leiligheter, sju sjøboder, samt alle ekstra parkeringsplasser utover de som følger med boligene. Utbyggeren er godt fornøyd med responsen.

Vårt samarbeid med Zpirit har for oss vært suksessoppskriften til vår måloppnåelse. Deres evne til å løse våre oppgaver, og samtidig være proaktive og nytenkende, har bidratt til en effektiv og målrettet markedsføring

Torstein Grimen

Ingeniør Jørgensen

Knyttet til prosjektet:

Espen Morten Kvalheim - Digital utvikler og Art Director

Espen M. Kvalheim

Art Director / digital designer

+47 415 34 073

espen@zpirit.no

Rune Skjærvold - Art Director og Fotograf

Rune Skjærvold

Art Director / fotograf

+47 411 05 354

rune@zpirit.no

Vis mer arbeid