Oppgaven: Profilere og markedsføre leilighetene i Meierikvarteret i Leirvik sentrum på Stord.

Resultat: For oppdragsgiver har Meierikvarteret vært en salgssuksess. Allerede før bygget har reist seg er mer enn to tredeler av leilighetene solgt.

Oversikt over LEirvik. Meierikvarteret er manipulert inn i bybildet Oversikt over LEirvik. Meierikvarteret er manipulert inn i bybildet

Fronta er et av Sunnhordlands største bolig- og næringsutviklingskonsern. Den sentrale sentrumstomten der meieriet i mange år var et lokalt landemerke, transformeres nå til Meierikvarteret – to høyreiste bygg for næringsvirksomhet og leiligheter.

Ønsket fra Fronta var primært å kommunisere mot erfarne huseiere som ønsker en enklere tilværelse med minimalt vedlikehold. Tanken på å tilrettelegge for denne målgruppen var også med på å forme hvilke aktører som fikk leiekontrakt i næringsdelen av bygget.

3d-visualisering. Utsikt fra balkongen i Meierikvarteret

Vi utarbeidet en markedsføringspakke som blant annet inneholder nettside, prospekt, showroom, samt kampanjer og annonsering i både tidsskrifter og på nett – alt med tanke på å nå den riktige målgruppen.

På det visuelle plan var det viktig å vise til høy kvalitet og eksklusive materialer for å skape trygghet for kjøperne. Samtidig ville vi vise til historien som følger med tomten. Alt dette skulle kommuniseres uten at det skulle oppleves som eldreboliger. Vi fokuserte derfor på lyse, moderne interiørbilder, eksteriørbilder som danner et inntrykk av hvordan bygget vil plasseres i bybildet, og en god fremstilling av det private hage/parkanlegget.

Siden hovedmålgruppen var i det godt voksne sjiktet, var det en sannsynlighet for at de ønsket informasjon om alle mulige praktikaliteter vedrørende prosjektet – uten å måtte oppsøke den selv på nettet. Prospekt inneholder derfor mye utfyllende informasjon, presentert i artikkelform med saklig språk og folkelig tone.

For å gjøre vurderingsfasen så oversiktlig som mulig for potensielle kjøpere, utviklet vi et interaktivt boligvelgerverktøy på web. Slik kunne vordende boligkjøpere på en enkel måte vurdere de ulike valgene. I boligvelgeren får kjøper oversikt over pris, areal og om leiligheten er godkjent for husbanklån. En får også rask forståelse av plassering i bybildet, og hvilken utsikt en kan vente seg.

Meierikvarterets boligvelger på nett

Meierikvarteret traff målgruppen på kornet. Salget av leilighetene har gått jevnt og godt, og Fronta nådde raskt det gitte antall solgte boenheter som trengtes for byggestart. Medio oktober 2017, mens de nederste etasjene er under oppføring, er mer enn to tredeler av leilighetene allerede solgt. Salgssuksessen blir ikke mindre når en tar høyde for at Meierikvarteret oppføres i en tid der flere andre utbyggere også er i gang med store leilighetsprosjekter i Leirvik sentrum.

Illustrasjoner fra Meieripkvarteret-rospektet. Materialvalg Illustrasjoner fra Meieripkvarteret-rospektet. Materialvalg

Knyttet til prosjektet:

Rune Skjærvold - Art Director og Fotograf

Rune Skjærvold

Art Director / fotograf

+47 411 05 354

rune@zpirit.no

Else Helen Myhre - Grafisk designer og illustratør

Else Helen Myhre

Grafisk designer / illustratør

+47 415 34 075

else@zpirit.no

Vis mer arbeid