Oppgaven: Kommunisere hvordan vi alle kan gjenkjenne og forhindre ekstremisme og voldelig radikalisering.

Resultat: Et felles og tydelig informasjonsverktøy, tilgjengeliggjort på kommunenes nettsider og på arenaer der man gjerne kommer i kontakt med barn, unge og voksne.

Den digitale versjonen av dokumentet vist åp en skjerm Den digitale versjonen av dokumentet vist åp en skjerm

I kjølvannet av hendelsen på Utøya 22. juli 2011 har det nasjonalt vært et fokus på å gjenkjenne og forhindre ekstremisme og voldelig radikalisering.  Stortinget har utviklet retningslinjer for hvordan hver kommune sammen med politiet skal opplyse og informere om hvilke kjennetegn man kan observere hos medmennesker i faresonen, og kommunene Bømlo, Stord og Fitjar initierte sammen med det lokale politiet et felles informasjonsverktøy.

Zpirit bistod med idé, strategi, design og tydeliggjøring av tekstinnhold, basert på følgende premiss: «Radikalisering angår oss alle – hvordan senke terskelen for å rekke ut en hånd?» To hovedgrep ble viktige:

1: Luk bort stereotypiene
Ved å styre unna stereotypiske fremstillinger av menneskegrupper og etnisiteter, poengteres det at vi ikke kan se på det ytre om et menneske er i stand til voldelige handlinger. I stedet bør vi heller fokusere på handlinger og oppførsel for å få en pekepinn på om noen er i faresonen.

2: Menneskeliggjøring
Det er enklere å strekke ut en hjelpende hånd til det vi ser på som et medmenneske framfor en vi oppfatter som et farlig individ. Ved å unngå dystre motiver, som vi ofte blir presentert for når lignende tema skal visualiseres, kommer vi nærmere virkeligheten og kan understreke at det er handlingsmønstrene til folk rundt oss, venner, familie og bekjente, vi må være observante på.

Ipad med den digitale versjonen av «Førebygging av radikalisering og valdleg ekstremisme»

Resultatet ble et informasjonsverktøy i to deler: En elektronisk versjon og en enkel, trefoldet publikasjon. Den elektroniske utgaven, som har mer utdypende informasjon og er tilrettelagt for å fungere som presentasjonsmateriell, ble lagt lett tilgjengelig på de respektive kommuners hjemmesider. Den trykte utgaven inneholder et forenklet innhold med henvisning til nettsiden og er gjort tilgjengelig på relevante steder som legekontor, helsestasjoner, lensmannskontor, NAV og andre offentlige steder.

Me var veldig nøgde med den jobben Zpirit gjorde for oss. Eg skulle ynskje me hadde brakt dei tidlegare på banen i prosessen vår, då dei forstod med ein gong våre ynskjer og det me ville formidle. Dei er tross alt ekspertar på kommunikasjon.

Stian Olderkjær

SLT Koordinator, Bømlo Kommune

Knyttet til prosjektet:

Else Helen Myhre - Grafisk designer og illustratør

Else Helen Myhre

Grafisk designer / illustratør

+47 415 34 075

else@zpirit.no

Vis mer arbeid