Oppgaven: Fase 1: Sørge for nok elever til å unngå nedleggelse. Fase 2: Opprettholde og øke et stabilt, godt elevtall.

Resultat: Bømlo Folkehøgskule har hatt en fantastisk vekst i søkertallene, og har de siste årene sprengt sine egne elevrekorder. Skolen får dessuten gode skussmål fra tidligere elever.

På Finnås på Bømlo, langt fra byliv og støy, finner man oasen Bømlo Folkehøgskule – som har samlet ungdom fra hele Norge i en årrekke. De ulike studielinjene har i løpet av årene variert, men fokuset på etikk, solidaritet og bærekraftighet har kun blitt tydeligere.

Som folkehøgskole er konkurransen om elevene hard, og en tendens man kan gjenkjenne er at skolene lokker med stadig mer eksotiske reisemål og studier som i større grad lover å oppfylle drømmer. For å sikre et godt elevgrunnlag i dette tøffe «markedet», har Bømlo Folkehøgskule siden 2009 valgt å holde tett kontakt med Zpirit, der byrået har fungert som en forlenget markedsavdeling for skolen.

Samarbeidet startet med en kortsiktig redningsplan for å berge en skole som var truet av nedleggelse på grunn av lave søkertall. Planen lykkes, og et mer langsiktig løp ble etablert. Det har siden handlet om å synliggjøre identiteten til skolen gjennom kommunikasjonsformer som treffer målgruppene på riktig måte, det være seg sosiale medier, brosjyrer, annonser eller film.

Vi hjelper skolen å holde en klar profil, slik at elevene som søker plass kan føle seg trygge på at de vil møte likesinnede med de samme kjerneverdiene. Vi tror at en av de viktigste faktorene som skaper gode elevtall er muntlige beretninger fra tidligere elever, og derfor er det strategisk viktig at markedsføringen i størst mulig grad reflekterer livet på skolen så realistisk som mulig. Hyppig bruk av bildemateriell og uttalelser fra elevene, kombinert med en aktiv Facebook-feed, er derfor viktige virkemiddel i markedsføringen.

Flyer fra Bømlo Folkehøgskule på aprikosfarget bakgrunn

Gjennom et tett strategisk samarbeid med oss, har Bømlo Folkehøgskule både tilpasset innholdet i eksisterende linjer og utviklet helt nye linjer. Det aller siste tilbudet er linjen Digital Workshop, som tar for seg ulike former for utvikling og formgiving med digitale verktøy. Her har vi undersøkt hvilke lignende tilbud som allerede finnes, og i tett dialog med skolen utformet et undervisningsopplegg og en studietur for den nye linjen.

Jobben Zpirit har gjort for oss har vært helt avgjørende for den positive utviklingen til skolen. Byrået har vært en god sparringpartner i tøffe veivalg, og vi høster nå fruktene av det langsiktige løpet vi la for mange år siden

Magne Grøneng Flokenes

Rektor, Bømlo Folkehøgskule

Knyttet til prosjektet:

Else Helen Myhre - Grafisk designer og illustratør

Else Helen Myhre

Grafisk designer / illustratør

+47 415 34 075

else@zpirit.no

Rune Skjærvold - Art Director og Fotograf

Rune Skjærvold

Art Director / fotograf / filmkreatør

+47 411 05 354

rune@zpirit.no

Vis mer arbeid