Viser prosjekt vi har laget for Vimex.

PR-kampanje gav kjemperespons