Viser prosjekt vi har laget for Sunnhordlandsdiagonalen.

Veiprosjekt for fremtiden