Viser prosjekt vi har laget for Stord vatn og avlaup.

Stord Tømmestasjon