Viser prosjekt vi har laget for Lingalaks.

Presentasjonar for oppdrettsnæringen