Kvalitetspionéren i ny drakt

Bremnes Seashore AS er en av Norges ledende leverandører av oppdrettslaks. Med lang erfaring, høy kunnskap om oppdrett, samt nytenking i alle ledd i prosessen, har de utviklet kvalitetsprodukter som er etterspurte over hele verden.

Vi fikk oppdraget med å lage ny responsiv nettside for selskapet, og lakseprodusentens årelange fokus på kvalitetsheving i alle ledd av produksjonen har dannet basis for arbeidet vårt. Nettsiden ble lansert på sensommeren 2015.