Presentasjonar for oppdrettsnæringen

Tombre-gruppen i Fusa og hardangerbedriften Lingalaks, noen av pionérene innen norsk lakseoppdrett, ville gjerne vise lokale politikere og styresmakter at både selskapene og resten av den verdiskapende næringen, tross mange utfordringer, er i en stadig positiv utvikling. Men for å oppnå videre vekst og utvikling er bedriftene i denne bransjen avhengige av gode rammevilkår og tett dialog med politikere nasjonalt og lokalt.

Sammen med Tombre og Lingalaks har Zpirit utviklet skjermpresentasjoner som formidler dette budskapet i tillegg til å styrke identiteten til begge selskapene.

Litt frå presentasjonen til Lingalaks

Litt frå presentasjonen til Tombre