Skolekatalog

Opp og frem med Bømlo Folkehøgskule!

Gjennom langsiktig strategisk markedsføring har vi i tett samarbeid med Bømlo Folkehøgskule snudd kritisk lave elevtall til rekordhøye. Mye av nøkkelen til suksessen er markedsføringselementer som stadig justeres og forbedres slik at de treffer målgruppene på best mulig måte.

Siste eksempel er den fornyede versjonen av skolebrosjyren: