Stord Tømmestasjon

Zpirit sørget for helhetlig profilering og lettfattlige informasjonsflater da Stord Vatn og Avløp opprettet ny tømmestasjon på Heiane.