RockRoller-filmen – en viktig døråpner

LOS Elektro startet i 2015 utviklingen av RockRoller, en banebrytende teknologi som gjør det mulig å strekke kraftkabler gjennom fjell – framfor å gå over eller rundt. Metoden sparer ikke bare urørt natur for store inngrep, men kan i noen tilfeller også redusere kostnadene for utbygging og vedlikehold av kraftlinjer.

For å promotere det nye konseptet inn mot potensielle kunder, gav LOS Elektro oss i oppdrag å lage en film som presenterer fordelene som RockRoller gir sammenlignet med tradisjonelle installasjonsmetoder. Filmen hadde premiere på Eliaden 2016, den store fagmessen for industri, energi og elinstallasjon som ble arrangert på Lillestrøm i månedsskiftet mai-juni, og gav raskt effekt for LOS Elektro.

– For oss har filmen vært veldig nyttig for å komme raskt i dialog med en rekke kunder om potensielle og konkrete prosjekter, deriblant kjente aktører som Innovasjon Norge, Norled og Statnett. Vi bruker filmen som et viktig verktøy i nær sagt alle innsalg, og den var helt klart et viktig salgsverktøy da Sognekraft tidligere i år valgte RockRoller-teknologien til framføring av høyspentkabel i fjell for to nye kraftverk i Sogn, forteller Jakob Særsten, daglig leder i LOS Elektro, og Øystein Håvik, prosjektleder for forretningsområdet energi i LOS Elektro.