Nødvendig folkeopplysning?

Nyleg har Zpirit fått tillit og økonomi til produksjon av korte informasjonsfilmar om viktigheita av akuttberedskap ved Stord sjukehus og vegalternativet Sunnhordlandsdiagonalen. Begge filmane er tilpassa og spreidde via sosiale medium, med fleire tusen visningar på kort tid.

Les hele greia